11-500 GIŻYCKO ul. MICKIEWICZA 9, tel. 602 718 580 email: ckdiver@suw.pl, ckdiver@ckdiver.plOFERTA UBEZPIECZENIA

DLA PŁETWONURKóW W TRAKCIE SZKOLENIA

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Wariant I

Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów:

Zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem może zostać rozszerzony o /opcja nie ujęta w poniższej kalkulacji/:

  1. zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki

  2. zwrot kosztów leczenia,

  3. jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy,

  4. dzienne świadczenie szpitalne,

  5. zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,

Zakres terytorialny i czasowy

Teren Cały Świat

Czas ochrony – W TABELI

Opcjonalnie:

Zawał serca i udar mózgu - +35% w składce

Możliwe sumy ubezpieczenia: 10.000 30.000 50.000 100.000

Sumy Ubezpieczenia i Składki

Zakres: Wariant I Proporcjonalny j.w.

Suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN oraz przy wyższych sumach ubezpieczenia /Limit odpowiedzialności na życie zawodowe i sporty/

Okres ochrony/Zakres ochrony

Do 3 dni

Do 7 dni

Do 15 dni

Uwagi

Zdarzenia wyłącznie nurkowe / tylko w czasie akcji nurkowe – od momentu wejścia do wody do mementu wyjścia/

8,00 PLN

10,00 PLN

15,00 PLN

Nie polecam specjalnie tego wariantu !!!

Zdarzenia wszystkie nurkowe oraz w życiu prywatnym i zawodowym

/przy wyższych sumach ubezpieczenia /Limit:10.000 PLN odpowiedzialności na życie zawodowe i sporty/

12,0 PLN

15,00 PLN

23,0 PLN

Pełna ochrona polecam !!!


Składka od osoby

Składka od osoby

Składka od osoby[STRONA GŁÓWNA]  [UBEZPIECZENIA]  [SZKOLENIE]  [SKLEP]  [REKREACJA]  [AKTUALNOŚCI]  [ZDJĘCIA]  [EMAIL]